Loon naar werken?

Flapuit Petrus was een impulsief man. Van alle uitspraken van discipelen die in de evangeliën zijn opgetekend vormen die van Petrus de hoofdmoot. Veel van zijn reacties en vragen ademen een geest van ‘eerst zeggen, dan nadenken’. Ook valt op dat vragen en opmerkingen van deze discipel (en van de meeste andere!) nogal eens een zelfzuchtig tintje hebben. In al Zijn wijsheid  greep de Here Jezus dergelijke uitspraken aan om hen (en ons) iets te leren. Laten we zo’n les eens bekijken. Rijk In Mattheüs 19:16-30 lezen we over de rijke jonge man. Deze welgestelde jongeling was serieus bezig met…

Apostelen, profeten en leraars (3)

Leer en leven We gaan in dit artikel verder met Uitspraken (uit naam van God) op leerstellig gebied en Uitspraken (uit naam van God) gericht op de levenspraktijk gedaan in het Nieuwe Testament.  We zagen dat in het Oude Testament profeten op pad werden gestuurd met ‘corrigerende’ boodschappen. Zo moest Ezechiël de misvatting rechtzetten dat kinderen te lijden hebben onder de misdaden van hun ouders. Ieder mens is wat zijn zonden betreft persoonlijk verantwoordelijk tegenover God, en heeft geen zonden van voorouders te dragen. Nu is er sowieso niemand die andermans zonden kan dragen. De Zoon van God was de…

Voorzienigheid – een gedateerd begrip?

Betekenis Als betekenis van het woord voorzienigheid wordt vaak het woord Godsbestuur gegeven. Dat klinkt eng en misschien zelfs wat bekrompen, maar dat is het niet. Voorzienigheid en Godsbestuur betekenen niets meer of minder dan ‘God zorgt er voor’. Voorzienigheid is Gods activiteit die ons garandeert dat alle door Hem gedane beloften ook werkelijkheid worden. Het is zoals Paulus in Romeinen 8 en Filippi 1 schrijft.  Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. (Romeinen 8:28)  Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die…