Loon naar werken?

Flapuit Petrus was een impulsief man. Van alle uitspraken van discipelen die in de evangeliën zijn opgetekend vormen die van Petrus de hoofdmoot. Veel van zijn reacties en vragen ademen een geest van ‘eerst zeggen, dan nadenken’. Ook valt op dat vragen en opmerkingen van deze discipel (en van de meeste andere!) nogal eens een zelfzuchtig tintje hebben. In al Zijn wijsheid  greep de Here Jezus dergelijke uitspraken aan om hen (en ons) iets te leren. Laten we zo’n les eens bekijken. Rijk In Mattheüs 19:16-30 lezen we over de rijke jonge man. Deze welgestelde jongeling was serieus bezig met…

Welvaartsevangelie? Niet doen!

Het is er weer De laatste jaren zien we in Nederland een herleving van het zogenoemde welvaartsevangelie – een zorgelijke zaak. De beloofde voorspoed komt nooit – behalve bij sommige voorgangers – en veel volgelingen raken in een geloofscrisis. Ook andere elementen van de prediking, zoals genezingen en persoonlijk succes leiden meestal tot teleurstellingen. Het is geen wonder dat de term welvaartsevangelie een negatieve klank heeft. De welvaartsprediker zal dan ook zelden zichzelf als zodanig presenteren. Wat is het? Het welvaartsevangelie is een theologische overtuiging die stelt dat materiële welvaart, gezondheid en succes in het leven tekenen zijn van Gods…

Is de opname nabij?

Tekenen der tijden We hebben de laatste tijd (en met reden!) veel gehoord over tekenen der tijden. Ook heeft het verschijnsel van de complottheorie veel aandacht getrokken. Een en ander heeft uiteraard met elkaar te maken. De Here Jezus waarschuwt voor verleiders, Paulus schrijft over valse leraars en profeten. Complottheorieën, verleiders, valse leraars en valse profeten, het is een pot nat. Rond het coronavirus doen de wildste fantasieën de ronde. Ik ga er hier nu niet verder op in. Het punt dat ik wil maken is dat we er voor moeten waken de Bijbelse profetieën te vermengen met onze fantasie…