‘Adieu God?’

De EO brengt al een flink aantal jaren het programma ‘Adieu God?’ Tijs van den Brink spreekt met mensen die om de een of andere reden afscheid hebben genomen van het christelijk geloof. Een zo’n reden heeft te maken met vermeende tegenstrijdigheden in de Bijbel. De Schrift heet onfeilbaar te zijn, maar als twee teksten elkaar tegenspreken blijft van zo’n claim niets meer over. Zo zou Handelingen 9:7 niet met Handelingen 22:9 in overeenkomst zijn. En de mannen, die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen. (Handelingen 9:7) ¬†En zij, die met mij…