Loon naar werken?

Flapuit Petrus was een impulsief man. Van alle uitspraken van discipelen die in de evangeliën zijn opgetekend vormen die van Petrus de hoofdmoot. Veel van zijn reacties en vragen ademen een geest van ‘eerst zeggen, dan nadenken’. Ook valt op dat vragen en opmerkingen van deze discipel (en van de meeste andere!) nogal eens een zelfzuchtig tintje hebben. In al Zijn wijsheid  greep de Here Jezus dergelijke uitspraken aan om hen (en ons) iets te leren. Laten we zo’n les eens bekijken. Rijk In Mattheüs 19:16-30 lezen we over de rijke jonge man. Deze welgestelde jongeling was serieus bezig met…