Van allerlei wat

Dit artikel biedt een aantal losse items. Het is bedoeld om de artikelen die ik naar aanleiding van dit thema heb geplaatst, onder één noemer te vangen.

Angst

Een mens lijdt dikwijls ’t meest
Door ’t lijden dat hij vreest
Doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.

Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
Als vrees voor allerlei gevaar.
Doch komt het eens in huis,
Dan helpt God altijd weer
En geeft Hij kracht naar kruis.

Angst voor the great reset

Op een heuvel in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia staat een reusachtig granieten monument. Het bestaat uit vier stenen van 5,8 meter hoog, die tezamen een grote steen als dak torsen. Op de vier stenen zijn in acht talen tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Men noemt het monument wel ‘De Wegwijzers van Georgia’. 

Hieronder de ‘tien geboden’.

 

  1. Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.
  2. Stuur de voortplanting zo, dat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
  3. Verenig de mensheid onder een nieuwe levende taal.
  4. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.
  5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
  6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank.
  7. Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren.
  8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
  9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
  10. Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.

Lijken deze tien geboden niet verdacht veel op het programma van Schwabs ‘great reset’? Daarom, zoals zo vaak: er is niets nieuws onder de zon. 

Over de grote reset bestaan een aantal complottheorieën. Zo wordt beweerd dat de financiële elite en wereldleiders opzettelijk een pandemie hebben gecreëerd, om de grote reset versneld uit te kunnen voeren en vervolgens een Nieuwe Wereldorde te starten.

Onder christenen wordt de link gelegd met de komende antichrist, die of dankbaar gebruik zal maken van het voor hem gespreide bedje, ofwel zelf de uitvoerder van de grote reset zal worden.

Voor enkele relativerende opmerkingen, zie mijn ‘Wat hangt ons boven het hoofd?

Angst voor de totale controle

In combinatie met de grote reset ziet men de totale controle naderen. De hele wereld onder één superregering, die alles van ons weet en ons tot alles kan dwingen. Ook hier is sprake van een reeds lang bestaand gedachtengoed.

Vooral de Joden staan al eeuwen in de beklaagdenbank. Zij worden er voortdurend van verdacht naar wereldmacht te streven. Gedacht wordt aan een controle via het geld- en bankwezen. De namen van de families Rockefeller en Rothschild vallen daarbij regelmatig.

Maar de Joden hebben concurrenten! Van Islam, Illuminati, Vrijmetselaars en Bilderbergers wordt beweerd vergelijkbare plannen te hebben.

Complotdenkers scharen al deze schimmige lieden onder de noemer ‘elite’ of ‘deep state’. Vanwege het hun toegedachte streven staan ook allerlei organisaties in een kwaad daglicht. EU, UN, WHO en WEF zijn ‘zonder twijfel’ voorlopers en voorbereiders van de komende wereldregering. Zie ook mijn ‘Gevaarlijke tijden (18) – Complottheorieën’, ‘Christen, overheid en sociale media’ en Segers’ ‘Er bestaat een diepe wens om het kwaad een gezicht te geven’. 

Angst voor big tech

Facebook en Google (naast andere) zijn zogenaamde big tech bedrijven, die door het gebruik van allerlei slimme algoritmen meer en meer het gedrag en de voorkeuren van hun gebruikers in kaart brengen. Deze bedrijven wordt daarom een belangrijke rol toegedicht bij de totstandkoming van de komende wereldregering. Ton van den Boon van de website taalbank.nl heeft het volgende over de werking van big tech producten te melden.

Arjen Lubach introduceerde het woord fabeltjesfuik ter aanduiding van wat je de ‘socialemediafuik van complotdenkers’ zou kunnen noemen.

Eerst even over die socialemediafuik. Dat woord wordt soms gebruikt ter aanduiding van het verschijnsel dat gebruikers van sociale media vooral berichten voorgeschoteld krijgen die aansluiten bij hun profiel. Dat profiel wordt bepaald en voortdurend bijgewerkt op basis van hun zoekgeschiedenis. De algoritmen waarmee socialemediabedrijven werken ‘voorspellen’ op basis van iemands zoekgeschiedenis waarin hij mogelijk is geïnteresseerd. Voorbeeld: je luistert via YouTube een paar keer naar pianoconcerten van Beethoven, waardoor je vervolgens steeds opnieuw uitvoeringen van Beethovens pianoconcerten als favorieten krijgt aangeboden.

Het element fuik in fabeltjesfuik zou je dus kunnen opvatten als een verkorting van socialemediafuik, terwijl het element fabeltjes in dit woord verwijst naar fakenews en complottheorieën die via de sociale media worden verspreid, vooral onder mensen die daar op basis van hun zoekgeschiedenis in geïnteresseerd lijken te zijn. Mensen met die interesse in complotten krijgen steeds meer complottheorieën en fakenews aangeboden, waardoor ze in hun overtuiging worden bevestigd.

Fabeltjesfuik klinkt – misschien wel omdat het associaties oproept met de legendarische Fabeltjeskrant – onschuldig, maar is in feite gevaarlijk voor de mentale volksgezondheid, omdat mensen die eenmaal in die fuik zitten, er langzamerhand van overtuigd raken dat de fabeltjes (het nepnieuws, de ‘onthullingen’ over complotten) waar zijn. 

Klik hier voor Lubachs introductie van de term fabeltjesfuik.

Men is bang voor big tech en er tegelijkertijd aan verslingerd (verslaafd). Als big tech zo’n gevaar vormt waarom dan niet stoppen met het gebruik van hun diensten? Als alle facebookers hun profiel zouden verwijderen, wordt het niets met Zuckerbergs rol in de toeloop naar de wereldregering. Hetzelfde geldt voor de zoekmachine Google. Voor Facebook en Google zijn talrijke uitstekende alternatieven. Maar ja, dat durven we niet, want we zouden misschien belangrijke (des)informatie missen als ‘Frits Fuik’ weer eens iets nieuws te melden heeft, nietwaar? Kunnen we niet beter stellen dat we ons zelf aan Facebook en Google hebben uitgeleverd? Maar nee, in plaats van de schuld (ook) bij ons zelf te leggen, is het gemakkelijker een externe vijand de schuld te geven.

Angst door eigenmachtige uitleg van profetie

Veel uitleggers menen in Openbaring 13 aspecten van de huidige ontwikkelingen te herkennen. Wat volgt is niet zelden een soort shoppen in de Bijbeltekst. Een ergerlijk voorbeeld daarvan is de toepassing van het woord ‘pharma’keia’ uit Openbaring 18:23. Het is een staaltje inlegkunde van de bovenste plank. Zie mijn artikel pharma’keia.

Ondanks het feit dat de Bijbel leert dat de gemeente vóór het losbarsten van de laatste jaarweek van deze aarde wordt geëvacueerd (de opname), laten vele gelovigen zich bang maken over de komst van de antichrist, die ‘we nu toch wel heel duidelijk zien naderen’. Er zijn inderdaad ontwikkelingen die lijken vooruit te lopen op wat in de toekomst gaat gebeuren, maar wat dan nog? De antichrist verschijnt op aarde, als de gemeente in de hemel is opgenomen. Christenen hebben inderdaad met vervolging te rekenen, maar niet door de antichrist. Zie mijn ‘Is de opname nabij?‘,  Wat hangt ons boven het hoofd?‘, ‘Zijn dit de laatste dagen? (1)’ en ‘Zijn dit de laatste dagen? (2)’.

Angst door verkeerde leer

Paulus roept Timotheus op het Woord recht te snijden, om zo in staat te zijn stelling te nemen tegen verkeerde leer.

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider (…) die het Woord van de waarheid recht snijdt. (2 Timotheüs 2:15)

Het voert te ver hier deze tekst uit te diepen. Wel dient gezegd dat dit een van die teksten is die in de kringen van de Vergadering van gelovigen zeer serieus werd genomen. De broeders en zusters gingen daarom met eerbied en verstand om met de Schrift. Zo wist men dat een onderdeel van de waarheid nimmer mocht worden overgeaccentueerd ten koste van andere onderdelen. En dat is precies wat we in deze covid-tijd zien gebeuren. Daarom wijs ik opnieuw op het verschil tussen de positie van Israël in de profetie en die van de gemeente. Zie daarvoor mijn ‘Rekenen met tekenen‘ en zie hoe een eigenmachtige uitleg van twee teksten uit Mattheus 24 tot een compleet verkeerde toepassing kan leiden. Verder is het van groot belang te onderkennen dat Matheus 24 geheel parallel loopt met Openbaringen 6 tot en met 19. Zie daarvoor mijn reeks ‘De tekenen uit Mattheus 24 onder de loep (1)‘ en de daarop volgende artikelen met de zelfde titel.

Bij al dat leeswerk is het van het grootste belang de eigen Bijbel te openen en elke tekst nauwkeurig te lezen en te wegen bij het licht van de Heilige Geest. Laten we toch verlangen hetzelfde compliment van de Heilige Geest te ontvangen als de joden te Berea kregen.

En dezen (de joden te Berea) waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. (Handelingen 17:11)

Immers, ook Sietse Kuipers kan onbedoeld de Schrift scheef snijden (2 Timotheus 2:15). 

Angst (verzacht) door complotdenken

Maarten Reijnders schreef het boek ‘Complotdenkers’. Uit dit boek geef ik een aantal citaten weer  vanuit de pagina’s 78 tot en 87.

(…) ‘Wij zijn voortdurend op zoek naar patronen in de wereld om ons heen. Om ons niet compleet te laten overweldigen door de complexe werkelijkheid versimpelen we onze omgeving. En kennen we soms betekenis toe aan totaal willekeurige gebeurtenissen.’

‘Het geloof in complottheorieën heeft veel weg van religie of bijgeloof. Ook complotdenkers verklaren gebeurtenissen met behulp van patronen en theorieën die op zijn best onbewezen zijn en in de meeste gevallen gewoon duidelijk niet kloppen.’

‘Net als andere overtuigingen biedt het geloof in complottheorieën houvast. Het is een manier om chocola te maken van de wereld om ons heen.’

‘Samenzweringsgelovigen omhelzen de feiten en argumenten die hun stellingname onderbouwen en negeren of bagatelliseren de informatie die in strijd is met hun overtuiging.’

‘Deze groep van hardcore complotdenkers – de samenzweringskerk – heeft de neiging om de wereld voortdurend door hetzelfde prisma te bekijken. Zoals een toegewijde christen in alles de hand van God ziet, zo denkt de ware samenzweringsgelovige dat achter alle belangrijke gebeurtenissen in de wereld een geheimzinnige elite schuilgaat.’

‘Als de aarde niet op het voorspelde tijdstip ten onder gaat, nemen doomsday-sektes doorgaans geen afstand van hun geloof, maar gaan ze op zoek naar een alternatieve verklaring. Dat de wereld toch niet is vergaan, verklaren ze dan bijvoorbeeld uit het feit dat God hun gebeden heeft verhoord. In plaats van hun wereldbeeld bij te stellen, passen ze de werkelijkheid aan. Cognitieve dissonantiereductie, noemen psychologen dat.’

‘Daar houden de overeenkomsten tussen complotdenkers en sekteleden nog niet op. Veel fanatieke samenzweringsgelovigen houden er namelijk ook een nogal apocalyptisch toekomstbeeld op na. Volgens hen staan we aan de vooravond van een allesbeslissende strijd tussen goed en kwaad. Aanwijzingen daarvoor zijn er genoeg. Als je ze maar wilt zien.’

(Complotdenkers, Maarten Reijnders, Uitgeverij Aspekt, ISBN: 9789464247008)

Wat hier niet vermeld wordt is de houding tegenover de overheid, die er een is van diep wantrouwen. Een slechte zaak, en christenen onwaardig. Zie mijn ‘Christen, overheid en sociale media’ en ‘Van Bush, Obama, Trump en Biden naar Kok, Balkenende en Rutte‘.

Dat brengt mij bij wat m.i. het meest verontrustende van dit alles is, namelijk de vermenging van wereldlijk en christelijk complotdenken. Het is duidelijk dat we binnen de christenheid nimmer gesproken hadden over een ‘great reset’, als Schwab niet met die term was gekomen. Evenmin hoorden ‘elite’, ‘deep state’ en dergelijke tot het christelijk jargon. En nu hoor je ineens in allerlei toespraken en preken deze thema’s terugkeren. Wat te denken van: ‘De toren van Babel: de eerste Great Reset’.

Angst voor de antichrist

Wat maakt de antichrist nu tot antichrist? Dat hij de ultieme Nero, of een soort super-Hitler zal zijn? De apostel Johannes wijst een andere weg. Hij merkt de antichrist niet in de eerste plaats aan als volksmenner maar als tegenstrever van Christus.  

Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. (1 Johannes 2:22)

Het gaat er dus in de eerste plaats om dat we blijven getuigen dat Jezus Christus Degene is Die ons in de Bijbel wordt voorgesteld.

Jezus Christus is de naam van de Zoon van God, de Heiland der wereld, die uit de hemel kwam en als mens op deze aarde werd geboren, in de wereld goed deed en leerde, verworpen werd en leed, voor zondaren stierf aan het kruis, begraven werd en na drie dagen lichamelijk uit de doden opstond, verheerlijkt werd en thans gezeten is aan de rechterhand van de Majesteit in de hemel, vanwaar Hij eens zal terugkomen om Zijn Gemeente tot zich te nemen en Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. (Bron: Christipedia)

Christenen mogen niet schouderophalend aan de huidige wereldwijde beroering voorbijgaan. Natuurlijk niet. Alertheid is en blijft geboden. Pandemie, de klimaatverandering, de zeespiegelstijging, de big tech, het streven naar wereldomvattende verbanden heeft ons uiteraard iets te zeggen. Het gebeurt allemaal wel. Er is echter geen masterplan zoals dat ons door velen wordt voorgehouden. Het enige dat vaststaat is dat God bezig is de wereld klaar te maken voor de naderende Dag des Heren. Meer over de Dag des Heren in het artikel ‘De Dag des Heren – meer dan alleen de antichrist‘.

Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de HEERE! Wat zal voor u die dag van de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht! (Amos 5:18) 

Dáárvoor moeten we de mensheid waarschuwen. God gaat oordelen! Hem moet men vrezen.

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. (Mattheus 10:28)

De komende antichrist kan niemand te gronde richten in de hel. Het is juist de antichrist die dat lot te wachten staat.

En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. (Openbaring 19:20)

Zo zal zelfs de antichrist uiteindelijk niet meer dan een sterfelijk mens blijken te zijn.

Pas ondertussen op voor een nieuwe (?) geniepige dwaalleer: De opname is bedrog, bedoeld om christenen in slaap te sussen …


Noot: Het monument ‘De Wegwijzers van Georgia’ is inmiddels door onbekenden geheel verwoest.