Het beschrijven van moeilijke onderwerpen in eenvoudige bewoordingen is razend moeilijk. Hoe eenvoudiger de uitleg, hoe groter de kans dat je belangrijke onderdelen moet weglaten. Wil je het simpel houden, dan is uitleg via een voorbeeld de beste manier. Neem nu de begrippen theorie en wetenschappelijke methode. Stel, ik heb een theorie die zegt dat alle mannelijke leeuwen manen hebben. De theorie wordt getoetst met behulp van waarnemingen. Elke keer als we een mannetjesleeuw zien met manen, wordt de theorie bevestigd. En zo lang er geen mannetjesleeuw zonder manen wordt gevonden is er geen reden iets aan de theorie te veranderen, of de theorie in de prullenmand te gooien. Maar dan, ineens, realiseert iemand zich dat leeuwenwelpjes van het mannelijk geslacht geen manen hebben! Wat nu? Er zijn twee mogelijkheden. Of de theorie wordt verworpen, of de theorie wordt aangepast. In dit geval kiezen we voor aanpassen. De veranderde theorie luidt nu dat ‘alle volwassen mannelijke leeuwen manen hebben’. En vervolgens begint het onderzoek opnieuw.

Een theorie kan dus steeds verder uitdijen of onbruikbaar worden. Zo werkt de wetenschappelijke methode (let op: simpel voorgesteld). 

Een poos geleden stond een opmerkelijk bericht in de krant: ‘Britse wetenschappers hebben bloedcellen van dinosaurussen aangetroffen in fossielen uit Canada.’ Ai! Volgens de evolutietheorie zijn de dinosaurussen zo’n 60 miljoen jaar geleden uitgestorven. Dat betekent dus dat deze bloedcellen al die tijd ‘goed’ zijn gebleven. Het deel van de evolutietheorie dat zegt dat honderden miljoenen jaren zijn verlopen sinds het leven op aarde begon, wordt hierdoor problematisch. Volgens de wetenschappelijke methode moet dat gevolgen hebben voor de theorie. Niet dus. Het miljoenen-jaren-deel van de evolutietheorie is zo sterk, dat niet aan de theorie wordt getwijfeld, maar aan de vondsten. En dan krijg je allerlei ‘uitvluchten’. Bijvoorbeeld dat de onderzoekers niet zorgvuldig geweest zijn en de vondst veroorzaakt is door ‘vervuiling’. De bloedcellen zijn dan van buitenaf in het fossiel terecht gekomen. Of neem Mary Schweitzer, die een van de eersten was die hierover schreef. Zij werd gewoon genegeerd of weggezet als onbetrouwbare wetenschapper.

Op zo’n moment zie je dat de evolutietheorie meer is dan wetenschap. Het heeft het karakter van een levensbeschouwing. Koste wat kost moet elk deel van de theorie overeind blijven, want anders stort het geheel als een kaartenhuis in elkaar. Vergelijk dit eens met het Woord van God. Dat staat al eeuwenlang ongeschonden recht overeind. En dat heeft gevolgen voor wie deze woorden hoort.

24 Ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis op de rots heeft gebouwd;

26 En ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal vergeleken worden met een dwaas man, die zijn huis op het zand heeft gebouwd; (Mattheus 7:24, 26)

Onderstaand verhaaltje komt uit de MultiMedema Bijbel. Het geeft een mooie illustratie van de wijze woorden van de Here Jezus.

Absoluut betrouwbaar

Een jonge parachutist vertelde dat hij heel bang was geweest toen hij de eerste keer moest springen. Er was niets dan een groot stuk weefsel tussen hem en de dood. Wat zou er gebeuren als het weefsel toevallig scheurde? Of als de parachute niet openging? Maar toen hij sprong, functioneerde alles precies. Gedragen door die levensbeschermende paraplu boven zijn hoofd zweefde de man naar beneden. Hij zei: ‘Ik voelde helemaal geen vrees en ik had een wonderlijk gevoel van vrolijkheid.’ Hoe is het met de beloften die God ons in de Bijbel doet? Zullen ze ons houden in tijden van crisis? Het hangt er helemaal van af of we geloven dat het Gods beloften zijn – niet zomaar gedrukte woorden, zwarte letters op wit papier, niet alleen maar veronderstellingen van feilbare mensen zoals wijzelf. Omdat het Gods beloften zijn, kunnen we ons eraan vastklampen. Dat zal ons bevrijden van vrees en ons innerlijk vrede geven. Onze God is de eeuwen door miljoenen keren vertrouwd. En Hij is nooit onbetrouwbaar gebleken. Laten we Hem dus vandaag ook vertrouwen en ons persoonlijk getuigenis toevoegen aan dat van de ontelbare gelovigen die ondervonden hebben dat God Zijn beloften houdt en onveranderlijk trouw is.

Zullen we God dan ook maar geloven als Hij zegt dat Hij hemel en aarde geschapen heeft, en dat het zo gegaan is als we in Genesis 1 en 2 lezen?