Gert-Jan Segers is fractieleider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Hij schrijft mee aan een veertiendaagse politieke column in het Nederlands Dagblad, bij toerbeurt verzorgd. Onderstaande column mocht ik met zijn toestemming overnemen op Acacia.

Er bestaat een diepe wens om het kwaad een gezicht te geven

Er gaat nu (SK: 18 augustus 2020) op sociale media een screenshot rond van een bericht van de Farmers Defence Force (FDF) waarin ze aankondigen deze week thuis bij Kamerleden van de coalitie verhaal te halen. Ik maak bijna dagelijks mee dat mensen mij op straat of in de trein aanspreken op mijn werk. Dat gaat altijd beleefd en vriendelijk. Het hoort ook bij mijn werk als volksvertegenwoordiger om me te verantwoorden. Zo goed en zo kwaad als het gaat qua tijd probeer ik ook mensen digitaal te woord te staan. Ook dat hoort bij mijn

werk. Wat niet bij mijn werk hoort, is het binnentreden van de leefruimte van mijn vrouw en kinderen. Dat deze boeren daar nu mee dreigen – en ze hebben al eerder bij collega’s laten zien dat ze de daad bij het woord kunnen voegen – laat iets zien van hun gebrek aan fatsoen. Zoals ze dat al eerder hebben getoond in de digitale, uiterst gewelddadige dreigementen richting Kamerleden en bewindslieden.

De FDF-boeren leven met een beeld waarin de overheid de vijand is. Met het beeld dat politici het vooropgezette plan hebben om op basis van leugens boeren dwars te zitten. Dat beeld komt aardig overeen met het wereldbeeld van aanhangers van ‘Viruswaanzin’. In hun werkelijkheid spannen journalisten met politici samen om de waarheid te verdoezelen en het volk te misleiden en te onderdrukken. Achter deze main stream media en politiek zitten weer duistere machten – ‘deep state’ – die iets te maken zouden hebben met Bill Gates, de Wereld Gezondheidsorganisatie, 5G, een verzonnen virus en een chip in een vaccin.

Als ontvanger van veel mail en andere digitale berichten kan ik u vertellen dat ook intelligente en goed opgevoede mensen hier heilig van overtuigd zijn. Uit recent onderzoek blijkt maar liefst tien procent van onze bevolking – heel wat meer dan er mensen op me stemmen – hier vatbaar voor te zijn. Eén op de tien Nederlanders die dus krabt aan de kin en zegt: waar rook is, is vuur.

Het erge is dat de werkelijkheid soms ook echt olie op dit onheilige vuur gooit. Het debacle van de Belastingdienst waarbij duizenden ouders ten onrechte van fraude zijn beschuldigd, laat zien dat de overheid soms als een stoomwals over burgers heen kan denderen. Als je dan al gelooft dat de machthebbers van kwade wil zijn, dan is zo’n drama rond de Belastingdienst genoeg om heel hard ‘zie je wel!’ te roepen.

Ook veel christenen zijn vatbaar voor samenzweringstheorieën. De bijbel schetst een scenario voor de eindtijd waarin kwade machten samenspannen tegen de kinderen van God. Duisternis tegenover licht en leugen tegenover de waarheid. Als je gelooft dat die bijbelse schets van de eindtijd zich hier en nu aan het voltrekken is, dan zou je zomaar aangesproken kunnen worden door de retoriek van strijdbare FDF’ers en Viruswaanzinnigen. Dan is de Coronawet – die nog door de Kamer behandeld moet worden – opeens een apocalyptische machtsgreep van de overheid.

Er is een diepe wens om het kwaad een gezicht te geven en de schuldige aan te kunnen wijzen. Maar het is allereerst al een misvatting om te denken dat gebrekkige mensen überhaupt in staat zijn fijnmazige, vrijwel onzichtbare, wereldwijde complotten te smeden. Complotdenken is doorgaans ook een miskenning van het goede dat bij anderen aanwezig is en van het slechte dat ook in je eigen hart huist.

De strijd die wij te voeren hebben, is niet tegen ‘vlees en bloed’ maar tegen kwade machten (Efeze 6). Er ís een verschil tussen goed en kwaad, licht en duisternis. Maar die de scheidslijn loopt niet tussen de ene groep kwaadaardige mensen en een andere groep onschuldige heiligen. Die scheidslijn loopt dwars door ons eigen hart.

En in het licht van het evangelie is het ook onbestaanbaar dat christenen zich inlaten met intimidatie en bedreiging. Mijn moeder zou over dat soort praktijken zeggen: ‘Daar rust geen zegen op.’

In de laatste uitzending van Zomergasten (SK: 16 augustus 2020) liet Carola Schouten in haar hoofd en hart kijken. Ze koos ervoor om die uitzending te eindigen met 𝑌𝑎ℎ𝑤𝑒ℎ van U2. Ook als je niet van U2 houdt, zou het mooi zijn als we dit gebed allemaal op onze eigen plek zachtjes zouden meezingen:

 

𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑠

𝑇𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑚 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑦

𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑠

𝐷𝑜𝑛’𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑒 𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑡, 𝑛𝑜

𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑢𝑡ℎ

𝑆𝑜 𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑧𝑒

𝑇𝑎𝑘𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑢𝑡ℎ

𝐺𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑡 𝑎 𝑘𝑖𝑠𝑠.

𝐕𝐞𝐫𝐭𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠:

Neem deze handen

Leer ze wat te dragen

Neem deze handen

Maak geen vuist

Neem deze mond

Zo snel vol kritiek

Neem deze mond

Geef hem een kus.