De Knecht des Heren (74) – Jezus Christus, de Zoon van Abraham (2)

Geloof Paulus zet in zijn brief aan de Romeinen uiteen hoe Abraham werd gerechtvaardigd: op grond van geloof. Werken, besnijdenis en wet speelden geen enkele rol. Want wat zegt de Schrift? ’En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend’. (Romeinen 4:3) Maar wat was nu dat geloof van Abraham? De Farizeeën geloofden ook: in het bestaan van God bijvoorbeeld: een algemeen geloof, zonder relatie. Abraham echter gaf blijk van geloof in de messiaanse beloften die God hem gedaan had. 5 Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de…

De Knecht des Heren (73) – Jezus Christus, de Zoon van Abraham (1)

Het evangelie van Mattheus begint met het geslachtsregister van onze Here Jezus Christus. Dit register bewijst voor de joodse gelovige dat Hij de Beloofde is Die zou zitten op de troon van Zijn vader David. Maar ook bewijst het register dat Hij het zaad van Abraham is, door Wie alle geslachten der aarde gezegend zullen worden en de volken geestelijke zegeningen zullen ontvangen. 1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. 17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de…