De Knecht des Heren (70) – Jezus Christus, de Profeet (1)

De beloofde Profeet In Israël functioneerden drie typen ‘overheden’: koningen, priesters en profeten. Zoals bekend verenigt de Here Jezus deze drie in Zichzelf. De Here Jezus’ bediening als profeet heeft dan ook betrekking op het volk Israël. We kunnen deze Profeet op twee manieren beschouwen. Zijn Persoon: Hij was Degene Die in het Oude Testament was aangekondigd; Zijn boodschap: ‘Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’ Aanleiding Het volk Israël gaf bij de berg Sinaï aan niet langer naar de stem van God te kunnen luisteren. (…) tot het geklank van een bazuin en tot het geluid…