De betekenis van het nieuwe Jeruzalem voor de gemeente vandaag (11-slot)

Nu we in 10 artikelen vele aspecten van het nieuwe Jeruzalem hebben bekeken, zijn we toe aan het opmaken van de balans. Het nieuwe Jeruzalem laat ons zien hoe God naar de gemeente kijkt, wat Zijn doelstellingen zijn. Maar alleen daar kennis van nemen zou tekort doen aan het beeld wat ons geschetst wordt. Het is niet alleen maar een toekomstbeeld, God kijkt nu al zo naar de gemeente. Als we lezen dat God bouwt, kan dat niet anders zijn dan in perfectie. Anders gezegd, de positie van de gemeente nu, is niet anders dan die ons getekend wordt in…

De Knecht des Heren (60) – De rots, de levende steen en het fundament (2)

De levende steen We zijn bezig met het thema Jezus Christus als de rots, de levende steen en het fundament. In dit artikel ‘de steen’. Petrus schrijft in zijn eerste brief over ‘de levende steen’. En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, (1 Petrus 2:4) De steen is levend, omdat Hij opgestaan is uit de dood en leven geeft. De mensen wilden Hem niet, ze verwierpen Hem. Maar de verwerping was gelijktijdig de manier waarop de Here Jezus de weg naar de Vader opende. Dat kon Hij omdat Hij…

De Knecht des Heren (59) – De rots, de levende steen en het fundament (1)

De Rots Een van de meest geciteerde Bijbelse aanhalingen aangaande Christus als ‘de Rots’ vinden we in de eerste Korintebrief. (…) allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. (1 Korinte 10:4) Deze ene zin bergt een schat aan geestelijke rijkdommen in zich. In het (derde) vers voorafgaand aan dit vierde lezen we al over ‘geestelijke spijs’. (…) allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, (1 Korinte 10:3) Nu, in het vierde vers, schrijft Paulus over ‘geestelijke drank’. Water uit een rots is een wonder. In de beschrijving…