De Knecht des Heren (56) – Het hemels koren (2)

Cadeaus ‘Hemels koren’ kunnen we rangschikken onder de noemer nu al, of onder nog niet, maar straks wel. De categorie nu al betreft zegeningen die ons tijdens dit leven gegeven worden. Het is heel belangrijk daar kennis van te nemen. Het is als met de in armoede levende keuterboer, die geen weet heeft van de grote erfenis die een oudoom hem heeft nagelaten. Hij is schatrijk, maar leeft armoedig omdat hij zich zijn erfenis niet toe-eigent. Maar hoe zou hij dat kunnen als hij niet eens weet een erfenis te hebben gekregen? Hoe zal de gelovige genieten van alles wat…

De Knecht des Heren (55) – Het hemels koren (1)

Lijken op de Here Jezus In dit en volgende artikelen wil ik proberen een aantal voorbeelden te geven van het ‘hemels koren’. Dit ‘hemels koren’ is zeer belangrijk voor ons geestelijk leven. Het helpt ons om los te komen van deze wereld, maar ook over strijd, tegenslag en ziekte heen te kijken. Vergelijk het met een catalogus van een reisorganisatie. De beschrijvingen zijn bedoeld om de reiziger een idee te geven wat hij mag verwachten. En als het goed is krijgt zo iemand er ‘zin in’. In gedachten is hij al op reis. Bezig zijn met ‘hemels koren’ helpt ons…

De Knecht des Heren (54) – Niet alleen manna, ook hemels koren

Geestelijk voedsel nuttigen wil zeggen: ons voeden met de Here Jezus. Daar zitten – zoals al eerder opgemerkt – twee kanten aan. Manna: Het leven van de Here Jezus op aarde; Hemels koren: De opgestane Christus. ¬†Manna Ietwat generaliserend gesproken zou je kunnen zeggen dat het manna betrekking heeft op: Het kindje Jezus in de armen van Maria; Het aardse leven van Christus; Zijn verzoenend sterven op Golgotha. En werkelijk, er zijn gelovigen die niet verder komen dan de eerste hoofdstukken uit Mattheus en Lukas. Van alles wat de Bijbel leert over de geboorte van onze Messias genieten ze volop.…

De Knecht des Heren (53) – Het Brood des levens (3)

De Here Jezus is het Brood des Levens. Geestelijk voedsel dus. Voedsel heeft alleen nut als we het tot ons nemen en verteren. Christus moet onze eerste levensbehoefte zijn. Zoals brood uit meerdere bestanddelen bestaat (bloem, zemelen, gist, water), zo kunnen we aan geestelijk voedsel verschillende aspecten herkennen. Geestelijk voedsel¬† Vorige keer zagen we dat twee bestanddelen nodig zijn voor ons behoud: Gods Zoon werd mens en Gods Zoon stierf plaatsvervangend. Pas als er sprake is van wedergeboorte kunnen we onze aandacht richten op het geestelijk leven. Dat leven dient te groeien. Ook daar hebben we het Brood des levens…