De Knecht des Heren (52) – Het Brood des levens (2)

De Here Jezus is het Brood des Levens. Geestelijk voedsel dus. Voedsel heeft alleen nut als we het tot ons nemen en verteren. Christus moet onze eerste levensbehoefte zijn. Zoals brood uit meerdere bestanddelen bestaat (bloem, zemelen, gist, water), zo kunnen we aan geestelijk voedsel verschillende aspecten herkennen. Twee bestanddelen nodig voor ons behoud a. Gods Zoon werd mens De Here Jezus is God. Hij is mens geworden, heeft vlees aangenomen. Dit is de eerste waarheid die we ’tot ons moeten nemen’. Het is het eerste bestanddeel van het geestelijk voedsel. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel…

De Knecht des Heren (51) – Het Brood des levens (1)

Brood Misschien is brood wel het meest bekende voedsel dat onze wereld kent. Vrijwel overal komen we het tegen. Zelfs onder onze zegswijzen zijn er vele met brood als onderwerp. ‘Iemand het brood uit de mond stoten’, ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’, en ‘Zich de kaas niet van het brood laten eten’ zijn maar een paar van de vele voorbeelden. De Bijbel getuigt van het feit dat mensen voedsel nodig hebben. De Here Jezus leerde ons bidden ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Hij leerde ons echter ook dat de mens ‘niet alleen van brood zal leven,…

De Knecht des Heren (50) – De Zoon van God is het eeuwige leven (3)

Het doel van het eeuwig leven Eeuwig leven is meer dan een leven zonder einde. Wie verloren gaat en in de hel geworpen wordt heeft daar een leven zonder einde, en, laat dat duidelijk zijn, dat is geen leven. De apostel Johannes beschrijft het doel van eeuwig leven in de aanhef van zijn eerste brief. 3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. (1 Johannes…