De Knecht des Heren (49) – De Zoon van God is het eeuwige leven (2)

Hemelen? Onder mensen heerst een merkwaardig soort lichtzinnigheid. Als het gesprek komt op het leven na de dood, over hemel en hel, dan is de reactie heel vaak ‘met mij zit het wel goed’. Men benadrukt vervolgens dat men geen misdadiger is en dat men altijd ‘iedereen het zijne heeft gegeven’. Als de balans van hun leven zou worden opgemaakt, zou die naar de positieve kant uitslaan. En natuurlijk komen ze in de hemel. Dat er andere zaken meespelen komt niet in hen op. Of willen ze het liever niet weten? Hoe het ook zij, het is een vreemde houding,…

De Knecht des Heren (48) – De Zoon van God is het eeuwige leven (1)

We zijn – begrijpelijkerwijs – altijd geneigd te spreken over het eeuwige leven als iets dat ons gegeven wordt. En dat is natuurlijk ook zo. Maar als we bepaalde teksten nauwkeuriger lezen dan zien we dat daarmee niet alles gezegd is. De apostel Johannes heeft naast zijn evangelie ook drie brieven geschreven. Daarin legt hij uit dat de Here Jezus ons inzicht heeft gegeven de Waarachtige (God) te kennen. Zijn we tot geloof gekomen dan zijn we in de Waarachtige, omdat we in de Here Jezus zijn. Het bijzondere nu is dat Johannes het ‘in de Waarachtige zijn’ niet completeert…