De Knecht des Heren (45) – Jezus Christus, het Licht der wereld (4)

Drie uren duisternis Het leven van de Here Jezus wordt gekenmerkt door licht. Hij kwam vanuit het licht, Hij was het licht, en Hij is het licht. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen. (1┬áTimothe├╝s 6:16) Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Johannes 8:12) Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de…