De Knecht des Heren (42) – Jezus Christus, het Licht der wereld (1)

Licht en Liefde In de Bijbel worden heel wat eigenschappen van God genoemd. Zo lezen we dat God rechtvaardig, heilig en alwetend is. Een eigenschap is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaald persoon. Als we zeggen dat iemand driftig is, dan weten we precies wat we bedoelen. Maar zeggen dat die persoon driftigheid is gaat tegen ons gevoel van logica in. Zo zeggen we ook niet dat God Heiligheid is, of Rechtvaardigheid, of Alwetendheid. Het zijn eigenschappen van God. Deze begrippen vertellen ons ‘iets’ van Zijn Persoon. Maar we zeggen wel dat God Liefde is, en ook dat…

De Knecht des Heren (41) – Herder en Rechter

Het vorige artikeltje eindigde met onderstaande: De Here Jezus wordt het Woord genoemd. Het vleesgeworden Woord. Hij sprak niet alleen Gods Woord, Hij is het Zelf. Tijdens zijn rondgang op aarde sprak Hij woorden van genade, van barmhartigheid, van vergeving, van liefde. Bij Zijn wederkomst zal Hij spreken als Rechter. Dan draait het om gerechtigheid en oordeel. De Herder Het is vooral het evangelie van Johannes dat ons inlicht over het karakter van het vleesgeworden Woord. We vinden onder meer liefde, heerlijkheid, genade en waarheid. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn…

De Knecht des Heren (40) – Het vleesgeworden Woord

Er zijn drie Bijbelboeken die openen met buitengewoon indrukwekkende woorden. Ze tonen ons een glimp van wat door een mens niet gekend kan worden, namelijk de geestelijke werkelijkheid achter onze aardse. (1) Genesis en daarmee de gehele Bijbel opent met 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. (2) Hoofdstuk 1 van het evangelie van Johannes heeft als eerste verzen 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit…

De Knecht des Heren (39) – Zijn gezindheid (6)

Dit is de laatste aflevering over de gezindheid van de Here Jezus. In het vorige artikel zagen we hoe de Here Jezus omging met teleurstellingen. Hij bracht alles bij Zijn hemelse Vader. Naar de mensen om Zich heen straalde Hij daarentegen een goddelijk rust uit, verheven als Hij was boven alle omstandigheden – hoewel Hij er niet ongevoelig voor was. Een laatste voorbeeld Deze keer het mijns inziens mooiste voorbeeld dat de Here Jezus ons geeft. Eerst nog even een herinnering aan een tekst uit het vorige artikel. De smaad heeft mij het hart gebroken, en ik ben verzwakt. Ik wachtte…