Op 18 juni 2019 verscheen op het Amerikaanse weblog Reformation Charlotte een artikel over Mike Taylor. Taylor is de man achter de Trump Prophecies – zie mijn artikelen over het boek met dezelfde titel op dit weblog. In het artikel op Reformation Charlotte doet Taylor een aantal zeer bedenkelijke uitspraken. Het dieptepunt is wel de bewering dat een ieder die hem een valse profeet noemt, Gods wraak over zich afroept.

U vindt het artikel op https://reformationcharlotte.org/2019/06/18/notorious-false-prophet-says-calling-him-a-false-prophet-will-invoke-gods-wrath/

Voor degenen die het Engels onvoldoende beheersen volgt hier een provisorische vertaling.

Je kunt Mark Taylor gewoonlijk zien wauwelen over zijn notoir verkeerde profetieën op de televisiezender van de van zijn troon gevallen televangelist, verkrachter, belastingontduiker en booswicht Jim Bakker. Taylor is een van de vele charismatische profeten, zoals de opwekkingsprediker en “Barkeeper van de Heilige Geest”, Rodney Howard Browne, die van pro-Trump profetieën een ware “huisindustrie” hebben gemaakt. Kortgeleden stelde Taylor dat als iemand hem een valse profeet zou noemen, zo iemand Gods rechtvaardige woede over zich zou afroepen. Taylor noemt zichzelf de “brandweerman-profeet” (hij was vroeger een brandweerman) en vorige maand haalde hij de krantenkoppen omdat hij beweerde dat satan chemtrails* gebruikt om mensen te verhinderen Gods bovennatuurlijke kracht te ervaren. In een recente YouTube-video probeerde Taylor de aandacht van zijn mislukte profetiepogingen af te leiden en sprak vervolgens een paar ondoordachte woorden over mensen die zijn profetieën als misleidend beschouwen.

Taylor zegt in de video: “We hebben deze film die we steeds opnieuw repeteren in ons hoofd, hoe we voelen dat iets moet gebeuren en wanneer iets niet gebeurt op de manier die we hebben gerepeteerd in ons hoofd – deze onverwachte verwachtingen – dan zeggen mensen: ‘O, dat is een valse profetie. Het gebeurde gewoon niet zoals jij het wilde’.”

Maar waar verwijst Taylor naar? Welke profetieën van Taylor werden vervuld, alleen op enigszins andere manier dan verwacht? Taylor voorspelde dat Barack Obama een derde termijn zou dienen. Om deze aantoonbaar valse profetie te verdedigen, beweert hij nu dat Obama een “schaduwregering” leidt, zodat zijn profetie inderdaad is uitgekomen.

Deuteronomium 18 waarschuwt echter dat als iemand een profetie uitspreekt en het niet gebeurt zoals verwacht, dat ze zo iemand als profeet niet serieus moet worden genomen, niet als zodanig mag worden vereerd of gerespecteerd, ja zelfs gestenigd moet worden. Taylor legde vervolgens uit dat degenen die hem een valse profeet noemen, zich een doodvonnis op de hals halen.

Taylor zegt in de video: “Ik vertel deze toetsenbordridders dat je voordat je op die enter-knop tikt en iemand aanvalt, eerst zeker moet weten of je niet met een van Gods gezalfden te maken hebt. Mensen begrijpen de consequenties niet. Je neemt letterlijk je leven in eigen handen omdat er nu wordt geoordeeld. Het oordeel komt niet, het is hier nu op aarde en God pikt het niet. Dus voordat je iemand vals gaat noemen, kun je er beter voor zorgen dat je al je feiten op orde hebt.”

We willen hier gewoon een stapje verder gaan en zeggen, zonder er om heen te draaien, dat Mark Taylor een valse profeet is. Hij heeft dingen geprofeteerd die aantoonbaar onjuist zijn. Gods toorn is daarom niet op ons; Gods toorn is op hem.

* Vliegtuigen laten soms zichtbare sporen achter die tegen een onbewolkte hemel goed zichtbaar zijn. Het spoor bestaat uit water en CO2.

Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op het condensspoor van vliegtuigen (Engels: contrail, verkorting van condensation trail). De term chemtrail werd geïntroduceerd door complotdenkers die beweren dat naast water en CO2 ook andere chemicaliën vrijkomen tijdens een vlucht. (Bron: Wikipedia)