Dit artikel lijkt geen raakvlakken met geestelijke zaken te hebben. In een normale wereld zou dat ook zo zijn. Maar we leven in een gevaarlijke wereld, waarin de tegenstander alles uit de kast trekt om zijn doel te bereiken. De dwalingen waarvan we in komende artikelen kennis zullen nemen, worden begrijpelijker als we ook iets van de achtergrond weten. Vandaar dus. Ter geruststelling, de informatie hieronder is een zeer vereenvoudigde weergave van iets heel ingewikkelds.

 Kwantumfysica

Wie heeft wel eens van kwantumfysica gehoord? Nee, het is niet een specialistische afdeling van de firma Kwantum. Het heeft te maken met natuurkunde. Natuurkunde van de kleinste deeltjes die we tot nu toe kennen. Wie deze microwereld onderzoekt, betreedt een mysterieuze werkelijkheid waar verschijnselen heersen die je niet voor mogelijk houdt.

De Kwantum Fysica heeft duidelijk gemaakt, dat de materiële werkelijkheid veel ingewikkelder in elkaar zit dan we ten tijde van de oude natuurkunde dachten en dat er een samenhang is in de materie, die we eigenlijk niet goed begrijpen. Lang werd gedacht dat het atoom het kleinste ondeelbare deeltje was, maar sinds de atoombom en de kernenergie (atoomsplitsing(!)) is duidelijk dat dat te simpel was gedacht. Kleiner (veel kleiner (!)) dan het atoom zijn elektronen, protonen, neutronen, quarks, fotonen, neutrino’s en muonen. In de ‘oude’ natuurkunde dachten we dat een elektron een klein kogeltje was, dat om een kern van protonen en neutronen draaide zoals de aarde om de zon.

Dat beeld nu is drastisch bijgesteld. Volgens de Kwantum Theorie bestaat onze werkelijkheid uit energiedeeltjes, die, als ze met elkaar in contact zijn geweest, op de één of andere manier met elkaar verbonden blijven. Een elektron is niet een klein kogeltje, maar iets dat zich soms als kogeltje gedraagt, en in andere omstandigheden zich als een golf voordoet. Er zijn gecompliceerde wiskundige formules nodig om de kwantummechanica te beschrijven. Maar proberen je er een voorstelling van te maken – hoe het er uitziet – lukt niet.

Volgens de kwantumtheorie kan een atoom op hetzelfde moment in twee toestanden verkeren – in de vorm van een deeltje en in de vorm van een golf. Zodra je gaat kijken wordt een van de twee werkelijkheid. Dat klinkt als tovenarij, maar het komt doordat er contact plaatsvindt en dat contact heeft invloed. En dat heeft weer te maken met de ongelooflijke ‘nietigheid’ van de deeltjes die je wilt bekijken. Je hebt er namelijk apparaten bij nodig.

Behalve het bestaan van deeltjes in meerdere toestanden gelijktijdig, kent de kwantummechanica nog meer vreemde verschijnselen die ons ‘gezond verstand’ te boven gaan. Althans als we het vergelijken met wat we gewend zijn uit ons dagelijks leven.

  1. In de kwantumwereld gebeurt het soms dat er in een lege ruimte ‘spontaan’ deeltjes kunnen verschijnen of verdwijnen.
  2. De wisselwerking tussen deeltjes wordt niet minder als de afstand tussen de verschillende deeltjes groter is. Normaal zou zijn dat een oorzaak niet onmiddellijk een gevolg op afstand heeft (een explosie op grote afstand hoor je niet meteen).
  3. De wisselwerking kan zelfs direct zijn; dus sneller dan de lichtsnelheid.
  4. Bepaalde plaatsen kunnen direct met elkaar verbonden zijn zonder dat de tussenliggende ruimte ertoe doet.

New Age

Het feit nu dat waarnemingen van een atomair systeem niet de precieze toestand weergeven, maar een van vele mogelijkheden, heeft New Agers op ideeën gebracht. De menselijke wil heeft invloed op de materie! Het menselijk bewustzijn is dus (!) een fundamentele scheppende kracht in heel het universum. Mensen kunnen de werkelijkheid manipuleren met hun woorden en wil.

De deeltjes hebben een soort geheugen. Volgens de New Age-beweging betekent dit dat deeltjes een soort eigen bewustzijn hebben. Alles heeft dus met elkaar te maken. Alles is één. Alles is God. God is overal, ook binnen in jezelf. Deze leer heeft een mooie naam meegekregen: Kwantum Mystiek. In de praktijk leidt deze leer tot wonderlijke conclusies.

Zo beweert men dat telepathie op kwantum-effecten berust. Ook het idee dat je puur door iets maar graag genoeg te willen de werkelijkheid kunt veranderen heeft alles met het misbruiken van de kwantum-wetenschap te maken.

In het volgende artikel zullen we zien hoe de Kwantum Mystiek de wereld veroverde en ook de Kerk binnenkwam.