Gevaarlijke tijden (2) – Quantum mystiek

Dit artikel lijkt geen raakvlakken met geestelijke zaken te hebben. In een normale wereld zou dat ook zo zijn. Maar we leven in een gevaarlijke wereld, waarin de tegenstander alles uit de kast trekt om zijn doel te bereiken. De dwalingen waarvan we in komende artikelen kennis zullen nemen, worden begrijpelijker als we ook iets van de achtergrond weten. Vandaar dus. Ter geruststelling, de informatie hieronder is een zeer vereenvoudigde weergave van iets heel ingewikkelds. ¬†Kwantumfysica Wie heeft wel eens van kwantumfysica gehoord? Nee, het is niet een specialistische afdeling van de firma Kwantum. Het heeft te maken met natuurkunde.…