De Knecht des Heren (12) – Het oordeel van de Rechter

Liefde en rechtvaardigheid Nadat we in het vorige artikel iets hebben gezien van de heerlijkheid van de Here Jezus, gaan we nu naar het eerste hoofdstuk uit Openbaring. Ook hier zien we de Here Jezus in verheerlijking. Het beeld is echter totaal anders. Immers, maar al te vaak horen we spreken over ‘lieve Heer Jezus’, of ‘onze lieve Heer’. Daardoor krijgt men ten onrechte het idee dat de Here Jezus zo goed is, dat je het als mens eigenlijk niet verkeerd kan doen bij Hem. Het tegendeel is waar. Inderdaad, God is liefde, zo ook Zijn Zoon. Maar God is…