De Knecht des Heren (9) – De Zoon des Mensen

Jezus Christus – De Zoon des Mensen Behalve Zoon van God wordt de Here Jezus in het Nieuwe Testament ook Zoon des Mensen genoemd. Vertelt de naam Zoon van God ons dat Hij waarachtig God is, de naam Zoon des Mensen laat weten dat Hij waarachtig Mens is. Een heel bijzonder Mens, dat wel, maar wel degelijk voluit een Mens als alle andere, ‘uitgenomen de zonde’ (2 Korinte 5:21). Niemand weet hoe dit mogelijk is, God en Mens in een Persoon. De Here Jezus heeft dat Zelf aangegeven in MattheĆ¼s 11:27, ‘niemand kent de Zoon dan de Vader’. Wie dus…