De Knecht des Heren (7) – Jezus is God

Is Jezus God? Nu we een aantal zaken over de Here Jezus op een rijtje hebben gezet, is het tijd om het grootste wonder van Zijn Wezen – Zijn goddelijkheid – in ogenschouw te nemen. Dat doen we uiteraard met grote eerbied. De Bijbel, met name het Nieuwe Testament, leert ondubbelzinnig dat Jezus God is. Nu is niet iedereen die mening toegedaan. Er zijn twee varianten. De eerste ontkent de goddelijkheid van de Here Jezus vanuit puur ongeloof. God bestaat niet, de Bijbel is een door mensen geschreven boek, en de persoon van Jezus van Nazareth was (als Hij al…