De Knecht des Heren (6) – de hel

Er ruist langs de wolken…  Hoewel het taalgebruik niet meer modern is te noemen, blijft dit lied een van de populairste uit de bundel van Johan de Heer.  “Er ruist langs de wolken een lieflijke Naam, Die hemel en aarde verenigt te zaam. Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart! Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, Want Hij kwam om zalig te maken op aard’. Zo liefhad Hij…